SẢN PHẨM
HỖ TRỢ ONLINE
Kinh doanh
Support online
Tư Vấn
Support online
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
NHẬN BẢNG GIÁ
Email 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
THÔNG TIN WEBSITE
Số người online: 7
Số lượt truy cập: 55281
PHỐT BƠM ĐIỆN LÚA VIỆT
 
Thông tin chi tiết

PHỐT BƠM MẶT CHÀ

STT

QUY CÁCH

1

COLE   ( 25 ly )      ( 20 ly )      ( 17 ly )      ( 14 ly )           LOẠI XÂU                                                                     Số 1           số 2            số 3            số 4

2

COLE   ( 25 ly )      ( 20 ly )      ( 17 ly )      ( 14 ly )                 ( II )                                                                      Số 1           số 2            số 3            số 4

3

COLE   ( 25 ly )      ( 20 ly )      ( 17 ly )                                   ( I )                                                                         Số 1           số 2            số 3          

4

COLE     30 ly         ( số 0 )                                                LOẠI XÂU

5

COLE     30 ly         ( số 0 )                                                    ( II )

6

COLE     30 ly         ( số 0 )                                           ( I ) + HỘP  ( I )

7

ĐIỆN      16 ly                                                                         ( II )

8

ĐIỆN      16 ly                                                                         ( I )

9

ĐIỆN        19 ly                                                                         ( II )

10

ĐIỆN        19 ly                                                                          ( I )

11

ĐIỆN    22 + 25 ly                                                                     ( I )

12

ĐIỆN       30 ly                                                                          ( I )

 

 

 

           
       
SẢN PHẨM ƯA CHUỘNG